Örebro2039.se

Örebro2039.se

Bostäder

BostäderPosted by Björn Sundin Wed, August 27, 2014 23:15:18

För att klara den kraftiga befolkningsutvecklingen krävs (minst) 700 nya bostäder per år och det går bara med en lika byggvänlig politik på nationell nivå som den som leder Örebro. Idag ligger Örebro i topp när det gäller byggandet av nya bostäder men mycket mer behövs. Nya bostäder kan bidra till ett hållbart samhälle genom lägre energiförbrukning, minskad resursanvändning och underlättande av hållbara transporter. Men också genom att nya områden minskar barriärer och skapar nya mötesplatser. Därför ska alla nya områden som byggs vara blandade: med olika typer av bostäder; med både hyresrätt, bostadsrätt och ägande och med bostäder, service och arbetsplatser sida vid sida.

Har du förslag när det gäller framtidens bostäder? Dela med dig här!

Här kan du läsa Örebro kommuns "Handlingsplan för stadens byggande" som beskriver hur vi ser på Örebros växande under kommande cirka 10 år.

Här kan du se en karta över var vi tänker oss att nya stadsdelar (med bostäder och arbetsplatser) ska byggas inom 3 år, 2-5 år, 5-10 år och efter mer än 10 år.Här kan du se motsvarande karta över var vi tänker oss att verksamhetsområden (arbetsplatser/företag som behöver mer plats) ska växa


(Vi tar tacksamt emot länkar till filmklipp, artiklar, illustrationer eller andra tankeväckande exempel som kan bidra till en mer levande diskussion. Dela dem i kommentarsfältet!)

  • Comments(0)//www.orebro2039.se/#post8